Annonce
Danmark

Obligatorisk praktik skal ind i folkeskolen

Annonce

Debat: I Dansk Folkeparti mener vi, at det skal være obligatorisk for alle folkeskoleelever at komme i erhvervspraktik. Det er det ikke i dag. I dag er det frivilligt for kommunerne at indføre det, og det vil vi ændre på. De unge har brug for at vide, at en erhvervsuddannelse er en sikker vej i livet, og at der er brug for dem ude i håndværksfagene, på IT-virksomhederne og i omsorgssektoren. Også dansk landbrug og oplevelsesindustrien mangler landbrugsuddannede og udannede inden for turismen. Disse er efterspurgte uddannelser for virksomhederne og har en enorm høj jobsikkerhed. Herudover er erhvervsuddannede den uddannelsesgruppe, der har den største andel af selvstændigt erhvervsdrivende.

God, dansk håndværkstradition er nødvendig for vores byggebranche, ligesom at dygtige og omsorgsfulde social- og sundhedsassistenter er uundværlige for vores velfærdssektor. Uden erhvervsuddannede elever får Danmark færre selvstændigt erhvervsdrivende og dårligere service på vores velfærdsområde. Derfor er det vigtigt at få endnu flere elever til at tage en erhvervsuddannelse. Danske virksomheder skriger nemlig på lærlinge inden for erhvervsfagene. Der er stor mangel på lærlinge, og mange erhvervsskoler oplever ligefrem at måtte afvise virksomheder der er på udkig efter elever, fordi de ganske enkelt ikke har nok elever på skolerne.

En del af problemet skyldes, at alt for mange unge i dag vælger en gymnasial uddannelse. Og samtidig tager langt fra alle studenter en videregående uddannelse, som gymnasiet lægger op til. Faktisk er 25 pct. af en studenterårgang ikke i gang med en uddannelse to år efter, at de er færdige med gymnasiet. Disse unge er med andre ord ufaglærte studenter.


En del af problemet skyldes, at alt for mange unge i dag vælger en gymnasial uddannelse. Og samtidig tager langt fra alle studenter en videregående uddannelse, som gymnasiet lægger op til. Faktisk er 25 pct. af en studenterårgang ikke i gang med en uddannelse to år efter, at de er færdige med gymnasiet. Disse unge er med andre ord ufaglærte studenter.


En årelang snak om Danmark som et videnssamfund har lagt en naturlig dæmper på motivationen til at uddanne sig inden for håndværk, handel- og plejesektoren. Dagens folkeskole er ikke god nok til at forberede eleverne på en erhvervsuddannelse, og skolerne bør i langt højere grad informere de unge om mulighederne som erhvervsuddannet.

I dag har folkeskolelever lovgivningsmæssig ret til at komme i erhvervspraktik, men det er langt fra alle skoler, der frivilligt tilbyder det. Giv derfor de unge et par uger i folkeskolen til at opleve en hverdag som erhvervsuddannet. Hvis folkeskole, erhvervsliv og erhvervsskoler samarbejder om erhvervspraktikken, kan man ad den vej gøre flere unge interesseret i en erhvervsuddannelse. Det har man succes med i andre europæiske lande.

I Dansk Folkeparti vil vi derfor tage forslaget om obligatorisk erhvervspraktik op i folkeskoleforligskredsen. Vi håber, at der er et flertal for forslaget. Det skylder vi vores unge mennesker.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live:  Rekordmange smittede plejehjemsbeboere døde sidste uge

Annonce