Annonce
Holdet

Ugens medlem af Holdet: Jørgen Busch

Jørgen Busch er ugens medlem af Holdet.Foto: Lars Johannessen
Annonce

Hvorfor er du med på Holdet?

Min motivation for at være med på Holdet er begrundet i min interesse for samfundsforhold, borgerrettigheder, retssikkerhed og pressens betydning som opinionsdanner. Gennem Holdet har man muligheden for, med sober retorik, at bidrage på en kvalificeret måde med borgerperspektiver til det lokale demokrati og sammenhængskraften på en ordentlig, konstruktiv og visionær måde.

Ugens spørgsmål:Er du en del af et fællesskab som "Fællesskabsambassadørerne" eller andre lignende frivillige fællesskaber?

Svar: Ja, jeg er en del af et fællesskab som hjælper

Uddybende kommentar til spørgsmålet:Har du forslag/ideer til Helsingør Kommune, til hvordan de kan skabe flere tiltag, der danner fællesskaber i kommunen?

Ja, jeg er med i fællesskaber som hjælper. Jeg kunne pege på masser af forslag/ideer qua mit virke indenfor det frivillige foreningsliv gennem 40 år med masser af indhøstede erfaringer og viden om potentialer for anvendelse af eksisterende tilbud og oplagte muligheder for segmentet af seniorer i Helsingør Kommune. F.eks. idegrundlaget for Dansk Folkehjælp i Fredensborgs seniornet, som i 2020 havde flere udflugter til udstillinger samt malerholds-aktiviteter. F.eks. Helsingør Motionsklub med sine gang- og løbehold eller Stad & Egn med foreningsaktiviteter om boligpolitik, planlægning, byggekultur, m.v.

Vil du med på Holdet?

  • Holdet er Helsingør Dagblads netværk af lokale, som har lyst til at få indflydelse ved at blande sig i lokaldebatten.
  • Tilmeld dig på www.helsingordagblad.dk/holdet
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce