Annonce
Danmark

Vi skal hjælpe ofre for mobning på arbejdspladsen

Annonce

Mobning: Mobning har ofte uoverskueligt store konsekvenser for ham eller hende, der bliver frosset ude, talt ned til eller kaldt krænkende øgenavne på arbejdspladsen. Det kan føre til langtidssygefravær, angst, depression og hjertekarsygdomme.

Desværre er mobning et problem, der ofte ikke bliver taget hånd om på danske arbejdspladser. Det kan handle om, at de ikke ved, hvordan de skal gribe fat om problemet. Eller at mobning og krænkelser er en del af hverdagen på arbejdspladsen, så uacceptabel adfærd accepteres.

Men vi har et akut behov for at gøre noget ved problemet og skabe åbenhed og mere dialog på arbejdspladserne, så mobning bliver italesat, forebygget og stoppet!

En ny undersøgelse blandt 3F’s medlemmer viser, at næsten hver sjette af vores medlemmer har været udsat for mobning på jobbet. Det er et alarmerende højt antal.

Til sammenligning ved vi fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) at godt hver 10. lønmodtager været udsat for mobning. Det er bestemt heller ikke opløftende.

Enkelte har været udsat for mobning hver dag eller flere gange om ugen og måneden. Mobberen kan være en kollega eller en leder, fortæller vores undersøgelse.

Ulla Sørensen, 3F

Vi ser desværre også, at de af vores medlemmer, der bliver mobbet, bliver syge, har svært ved at vende tilbage til deres arbejde eller mister jobbet. Det rammer altså også arbejdspladsen og kollegaerne.

Over halvdelen af de 3F-medlemmer, der har deltaget, giver samtidig udtryk for, at ledelsens indsats for at forebygge mobning på arbejdspladsen ikke er god nok.

Det er et vink med en vognstang til chef-laget om at trække i arbejdsmiljøtøjet og gøre noget for at skabe bedre trivsel for deres medarbejdere.

Vi skal huske på, at bag tallene for mobbeofre er mennesker, der har været udsat for nedværdigende og krænkende behandling fra kollegaer eller ledelse.

Det kan være en hende, der altid lytter ved døren til frokoststuen for at høre, om hun kunne gå ind, eller om de andre bagtalte hende. Det kan være den unge lærling, der udsættes for nedværdigende tilråb. Mobning kommer i mange grimme former.

3F ser desværre også sager på grov psykisk mobning – sager som i flere tilfælde har inkluderet fysisk straf af ofret for mobningen. Det er blevet opfattet som ”god arbejdspladshumor” eller en del af jargonen på arbejdspladsen, men det er helt ude i skoven og fuldstændig uacceptabelt.

Mobning er den direkte vej til at ødelægge arbejdsmiljøet og glæden ved at gå på arbejde. Næsten en tredjedel af de 3F’ere, der har været udsat for mobning, er ikke glade for at gå på arbejde, og over hver fjerde føler sig i høj eller meget høj grad stresset.


Mobning er den direkte vej til at ødelægge arbejdsmiljøet og glæden ved at gå på arbejde. Næsten en tredjedel af de 3F’ere, der har været udsat for mobning, er ikke glade for at gå på arbejde, og over hver fjerde føler sig i høj eller meget høj grad stresset.

Ulla Sørensen


Blandt de medlemmer af 3F, der det seneste år er blevet mobbet på jobbet, har over en fjerdedel været sygemeldt i mere end 10 dage. Til sammenligning har kun halvt så mange af de 3F’ere, der ikke har været udsat for mobning, haft et lige så stort sygefravær.

Jeg mener, at det er et meget stort behov for handling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live: Pfizer kan ikke levere - Danmark får 100.000 færre doser i første kvartal

Annonce