Annonce
Helsingør

- Vi skylder de ældre alt

Ældre mennesker, der i dag har et plejebehov, er dem, der har skabt vores velfærdssamfund, mener Enhedslisten i Helsingør Byråd. Foto: Lars Johannessen

DEBAT: Ældre mennesker, der i dag har et plejebehov, er dem, der har skabt vores velfærdssamfund. I en tid, hvor samfundets rigdom var mindre end i dag, og i en tid, hvor arbejderklassens og middelklassens økonomi var lavere end i dag, blev solidariteten indført.

Sygesikring, arbejdsløshedsunderstøttelse, folkepension, førtidspension, gratis skolegang, gratis uddannelse, gratis lægehjælp og gratis hospitalsbehandling har vores forældre, bedsteforældre og oldeforældre kæmpet for. Nu har nogle af dem brug for vores hjælp, og vi har råd.

Samfundet er rigere end, da de solidariske velfærdsydelser blev indført. Mange borgere er rigere, og de allerrigeste er også rigere.

Annonce

Derfor kan vi ikke være bekendt, at en blind mand på 91 år ikke kan få en plejehjemsplads, fordi det er billigere for kommunen med 6 daglige besøg af en hjemmehjælper. Vi kan ikke være bekendt at de ansatte i hjemmeplejen haster fra borger til borger, bliver ramt af stress og sygemeldes eller siger op. Vi har råd til en værdig ældrepleje.

Af en Powerpoint med titlen "Hjemmeplejen Helsingør", udarbejdet af kommunen fremgår, at hjemmeplejen fra 2018 til 2020 er beskåret med 12.116 timer, svarende til 6,3 årsværk, på trods af at antallet af modtagere af hjemmehjælp, i samme periode er steget fra 2025 til 2062. Det er forkert. Ældre der har et plejebehov, skal have bedre vilkår, ikke værre.


Vi har råd til en værdig ældrepleje


I forbindelse med budgettet for 2021 valgte budgetforligspartierne (alle partier undtagen Enhedslisten) at plejehjemmene i kommunen fortsætter med uændrede kvalitetsstandarder. I Enhedslistens budgetforslag har vi afsat 6 millioner til bedre kvalitetsstandarder.

I Forligspartiernes budget vil indkomstskatten stige fra 25,3 % til 25,44 i 2021 og derefter 25,52 i de næste 3 år. Det giver en årlig merindtægt på 23 millioner og svarer til mindreindtægten som følge af udligningsreformen. Forligspartiernes skatteforhøjelse er en merudgift for en gennemsnitlig familie på 92 kr./måned.

Enhedslisten vil lade indkomstskatten stige fra 25,3 % til 25,65 % i 2021 og de næste 3 år. Det er en merudgift for en gennemsnitlig familie på 146 kr./måned.

Enhedslistens skatteforhøjelse vil koste en gennemsnitlig familie 54 kr. mere end forligspartiernes. For 54 kroner mere om måneden  kan vi øge velfærden bl.a. ved at afsætte 6 millioner kr. til bedre kvalitetsstandarder.

Spørgsmålet er, om der er politisk vilje, til at finde de midler der skal til, for at vi får en anstændig ældrepleje. For Enhedslisten er skat udtryk for viljen til at løse udfordringer i fællesskab og udfordringen med bedre ældrepleje koster.

+

De otte partier i Helsingør Byråd får på skift mulighed for at skrive et længere indlæg i HD Debat om et politisk emne, som ifølge ugens parti er særligt vigtigt lige nu. I dag er det Jørgen Bodilsen og Allan Berg Mortensen fra Enhedslisten, der skriver.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

Det ny Hestemøllestræde: Så kan regnen bare komme

Helsingør For abonnenter

Folk står i kø for at købe luksus-lejligheder med Kronborg-udsigt: Klar til byggeri på omstridt grund

Annonce