Annonce
Helsingør

Bispekandidat i Helsingør Stift: Jeg sætter stor pris på at være en der samler kompetencer om den kristne sag

Asser Skude. Foto: Miklos Szabo.
Vi har bedt de fire bispekandidater om at svare på de samme spørgsmål samt præsentere sig kort.
Annonce

Kort præsentation

Navn: Asser Skude

Alder: 50 år. Født og opvokset i Maglegårds sogn, Herstedøster, Maribo, Trinitatis.

Bopæl: Bispebjerg bydel, København i 24 år

Familie: Hustru Sofie gennem ti år, tre børn herfra på ni, syv og fire.

Uddannelse/job: Sømandskirken første år, herefter på 24. år i Bispebjerg-Brønshøj provsti.

Interesser (ud over det kirkelige): Mine hustru og mine børn ser ikke meget til mig for tiden, så jeg holder fokus på at være tilstede, når jeg er med min familie, som ægtemand og far for mine børn, og som storebror, søn, ven. Så familie og venner betyder meget for mig, og jeg må ikke tage dem for givet.

1. Hvorfor kandiderer du til bispeembedet?

Jeg vil gerne søge øget indflydelse. Det vil jeg via bispesædet. Jeg vil ikke blande mig i tide og utide, men føre en tilbagetrukken rolle. Men f.eks. er det vigtigt at italesætte kristenforfølgelserne i verden, jf. www.opendoors.dk. I de fleste lande i verden er det ikke tilladt at høre evangeliet om Jesus og hans opstandelse fra graven. Det er begrædeligt, at den største del af verden ikke må kende til Jesu fødsel, liv og opstandelse, men at den kristne tro er forbudt og forbundet med livsfare.

2. Hvilke kirkelige emner eller områder er de vigtigste for dig i forbindelse med embedet?

Som den yngste af kandidaterne har jeg ikke travlt med store reformer. Jeg vil lægge mig i den tradition som den nuværende biskop, Liselotte Rebel. Jeg vil holde fast i, at højmessen søndag formiddag er den samme uanset hvor man går i kirke i stiftet, om det er i Ishøj eller Vallensbæk, Gilleleje eller Hellerup. Enhver som går i kirke søndag formiddag skal opleve en tryg, rolig og genkendelig form, som er ens, også den nuværende oversættelse og ikke alle mulige variationer af biblens ord. Jeg er kritisk over for forandringer af højmessen og nye bibeloversættelser. Har noget sogn, præst eller råd lyst til at eksperimentere med liturgi, oversættelser, nye salmer osv., kan man allerede nu gøre det på alle andre tidspunkter end søndag formiddag.

3. Hvilken samfunds-position ønsker du at stiftets kirker skal have med dig som biskop?

Stiftes sogne og råd og præster er stiftets ambassadører ude lokalt og de må tale Folkekirkens sag og det kristne evangeliums sag – efter deres eget skøn og evne. Som biskop vil jeg ikke topstyre eller politisere eller debattere alting i samfundsdebatten. Som biskop er det kristne evangelium det vigtigste budskab at italesætte. Så som biskop vil jeg føre en tilbagetrukken rolle i medierne, men jeg vil f.eks. blande mig i tunge sager som f.eks. kristenforfølgelserne i verden.

4. Hvad vil du styrke og hvad vil du svække i din ledelse af stiftets kirker?

Fra mine ti år som stifter og leder af Gjaestebud, et stort kristent fællesskab, hvor vi hjalp udsatte danskere med socialt arbejde – tøj, mad, frisør, bad osv har jeg høstet erfaring med ledelse af mere end 100 frivillige. Herfra har jeg modtaget store priser og anerkendelse fra Københavns kommune og bydelen Bispebjerg. Samarbejdet og evnen til at inspirere og lede er vigtig for mig, f.eks. kårede mine lokale medarbejdere i sognet mig til årets medarbejder. Jeg sætter stor pris på at være en der samler kompetencer om den kristne sag. De fleste i Folkekirken er frivillige, det er kun præster og stiftets centrale medarbejdere, der modtager fast løn mm. for deres indsats. Men uanset løn eller ej, er vi fælles om det samme ”kald”, kaldet af Jesu budskab til at elske og tjene i verden. I søndagens evangelium (trettende søndag efter Trinitatis) hører vi at Jesus siger, at han har givet sig selv til os, for at tjene. Med mig som biskop vil stiftet, administrationen, stiftsråd, provstier, sogne opleve at biskoppen og det biskoppelige tilsyn er til for at tjene provstier, sogne, råd, præster ude lokalt.

5. Hvilke forandringer vil du først arbejde for?

Jeg vil ikke forandre, men tilbage til den sag, som vi er fælles om og drevet af: Nemlig forkynde Jesus Kristus som verdens frelser og vi er sat fri i kraft af troen på ham. Hvordan de enkelte sogne, præster og råd vil udmønte deres gudstjeneste, fællesskab, diakoni, kirkelige arbejde i praksis, skal jeg som biskop ikke blande mig i, men naturligvis gerne inspirere dem i, hvis de ønsker. F.eks. i forhold til at stiftets medlemsprocent er i ”frit fald”, det må være en oplagt opgave for biskop og biskopperne på landsplan at lægge en plan for hvordan man kan samle kompetencerne i Folkekirken, så der arbejdes for den kristne sag, dåb, undervisning. Hvis den faldende dåbsprocent ikke vendes, vil de kristne og kristne værdier være fortrængt og en saga blot om få generationer.

Det skræmmer mig naturligvis, da kristendommen og vores frihedsrettigheder som danskere er sikret bedst i en forkyndelse af budskabet om verdens frelser, som kom til jorden til os, som et lille barn lagt i en krybbe. At bilde sig ind at andre religioner vil kunne skabe den samme frihed i Danmark, er for mig at se utænkeligt, se blot på flertallet af ikke-vestlige lande (undtagen Israel og visse asiatiske lande), her forfølges kristne og befolkningen lever i undertrykkelse og uden demokrati og simple menneskerettigheder. Sådan håber jeg ikke det vil gå for vores kristne Danmark.


Jeg er den yngste af kandidaterne og har ikke travlt med at reformere stiftet eller ændre strukturen, men vil gerne finde tilbage til vores kristne tradition og historie, og bevare Folkekirken som landets og statens kirke, med et flertal af befolkningen som tilhørende den evangelisk lutherske tro.

Asser Skude


6. Hvor synes du at du adskiller dig fra de andre tre kandidater?

Jeg er den yngste af kandidaterne og har ikke travlt med at reformere stiftet eller ændre strukturen, men vil gerne finde tilbage til vores kristne tradition og historie, og bevare Folkekirken som landets og statens kirke, med et flertal af befolkningen som tilhørende den evangelisk lutherske tro.

Partipolitisk befinder jeg mig et sted mellem Venstre og Konservative. At bevare kontinuitet og tradition, men dog med hjerte for samfundets svageste. At sikre kristendom og kristen oplysning og dannelse i vores bøn og kommende generationer. Det kan vi som er forældre, men ikke mindst også de som er bedsteforældre kæmpe for. Vores kristne tro må ikke gå tabt med de næste generationer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Klumme: Er Gud fra Færøerne?

Annonce