Annonce
Debat

Debat: Er HH bane-tunnelen realistisk?

Annonce

DEBAT: - Og vil vi overhovedet have den?

Med god grund er rapporten om HH-forbindelsen blevet mødt med betydelig modstand. Vej-tunnelen giver 9.600 ekstra køretøjer på Helsingørmotorvejen hver dag. Men hvad ved vi om bane-tunnelen?


Al togtrafik mellem Helsingør og Snekkersten forventes afbrudt i fire år.


Planen er at forlænge Kystbanen. Bane-tunellen bliver 7,5 kilometer lang i Øresund og 13,5 kilometer i alt.

En ny perron skal 30 meter ned under den nuværende Helsingør Station. Tunellen bliver for stejl til, at den kan bruges til godstog.

Det bliver et kæmpe gravearbejde. Metro-Cityringen var 15,5 kilometer og man gravede 3,1 million tons jord svarende til 88.000 lastbiler. Foruden brug af færgernes opmarchområde kan det blive nødvendigt at etablere en midlertidig havn (hvem sagde krydstogtkaj?).

Byggeriet vil starte hvor Stubbedamsvej i dag rammer Strandvejen. Det forventes, at mange huse på begge sider af Stubbedamsvej og også på Strandvejen vil blive eksproprieret.

Al togtrafik mellem Helsingør og Snekkersten forventes afbrudt i fire år.

Baneforbindelsen vil koste 19 milliarder kroner. Metro-Cityringen om København var budgetteret til 22,2 milliarder kroner (DR 20.07.2017), Storebæltsforbindelsen (1988) til 21 milliarder kroner og Øresundsforbindelsen (2000) til 30 milliarder kroner.

Med billetindtægter medregnet vil der efter 40 år være et netto-underskud på 13-16 milliarder. Tabet ved at 3.600 kollektive ture/år forsvinder fra Øresundsbroen er ikke medregnet.

Samfundsøkonomisk giver bane-tunnelen et betydeligt underskud, selv efter medregning af billetindtægter og kapitalisering af tidsgevinster. Geologiske forhold og risici er usikre, og der er komplekse byggetekniske udfordringer og dermed økonomiske usikkerheder.

Helsingør kommune tænkes at medfinansiere projektet ved boligbyggeri på store arealer på havnen. Regionen og EU kan ikke bidrage.

Der forventes i 2040 6-11.000 ekstra passagerer på Kystbanen. I disse Corona-tider med kun få passagerer kører det jo fint på Kystbanen.

CO2 udledningen vil i anlægsfasen koste 500-1.200 kiloton, mens banen ikke CO2-belaster, da den er elektrificeret.

Fordelene vil være, at svenskerne får en kortere rejsetid fra Helsingborg; 17 minutter til Helsingør og 25 minutter til København, da man undgår at skulle skifte.

Helsingør vil også få en forøget ”tilgængelighed til arbejdskraft”. ”Lønniveauer og leveomkostninger favoriserer i dag især pendling fra Sverige til Danmark” som det siges, så også her er det svenskerne, der profiterer. Det er ikke beskrevet, hvor mange, der mister arbejdet ved, at færgerne ophører med at sejle.

Helsingør menes at kunne få flere hotelovernatninger, uden dette dog er underbygget af beregninger.

Både ved vej- og ved bane-tunnelen synes fordelene at være svenske og ulemperne at være danske. Lad os håbe, at vores politikere forstår at stoppe projektet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

Anmeldelse af 'Sommerdahl': Hyggeligt med nye mord i guddommeligt smukke omgivelser

Helsingør

Se video: Statsministeren svarer på dagbladets spørgsmål om hårdtramte caféer

Annonce