Annonce
Debat

Klumme: Trafik fjerner pladsen til naturmangfoldighed

Klummeskribent Henrik Lieberkind.Foto: Lars Johannessen

Kort tid efter at jeg startede som leder af Naturcentret Nyruphus i 1991 blev jeg inviteret med i en arbejdsgruppe, nedsat af det daværende Frederiksborg Amt, med henblik på en fredning af de kommunale marker mellem Kongevejen/Nyruphegn og Egebæksvang Skov. Disse jorder havde tidligere hørt under Flynderupgård og havde tillige været en del af færgevejs-reservationerne, også kaldet Rørtangkilen. På daværende tidspunkt var disse lagt i bero, og arealerne var ”frie”. Vigtigt for mange i arbejdsgruppen var, at jordene mellem Egebæksvang Skov og Nyruphegn indeholdt meget naturmangfoldighed og kulturhistorie.

Naturen kunne/kan man gå ud og iagttage, hvorimod kulturhistorien skal have en forklaring, da den i virkeligheden strækker sig over et større område, og det er kun fragmenter, man kan se. Jordens dyrkningsværdi - bonitet - er lav i denne del af Nordsjælland med meget sandet og stenholdig jord. Gå en tur i skoven og find et væltet træ og se nærmere på jorden mellem rødderne. I Nyruphegn med mange nåletræer er der flere eksempler, da disse træer ofte har en skiverod, der lettere vælter i stormvejr.

På markerne findes en del lavvandede søer - nogle af dem er helt nye. Disse vandhuller har ofte en tæt pilebevoksning rundt om, der giver mindre menneskelig aktivitet. En leret bund er vel ofte årsagen til, at vandet ikke synker ned. På området findes også en mergel, ler eller grusgrav (vandtom), som giver skjul for større landdyr.

Annonce

Mellem Flynderupgård og Espergærde ligger en større sandbakke - Præstebjerget. Alt i alt en varieret natur med dertilhørende morfologisk (overflade) variation og biodiversitet. Egebækken løber igennem området og igennem Egebæksvang Skov for at ende i Øresund. I middelalderen blev Egebækken dækket af flade sten, der igen blev dækket med jord, så jordbearbejdningen lettere kunne udføres. Først for nylig er bækken igen blevet frilagt med stedvis bevarelse af den gamle stenkiste. Ud fra et naturhistorisk synspunkt var området typisk for Nordsjælland, ved at de gamle markområder ikke var større, end man kunne se fra den ene skov til den anden. Flynderupgård Museets samlinger fra landbrug og fiskeri i netop dette område gav en mulighed for at lære og forstå tidligere generationers vilkår og løsningsmetoder. En meget vigtig historisk dimension for opfattelse dels af en selv men i ligeså høj grad stedet. Desværre ser man mange historieløse kulturer, som kun har deres egen ”navle” at se i.

Kulturelementer i landskabet kan iagttages, bl.a. ved at se på hvilke transportelementer man kan finde/se. Siden middelalderen har der været store transportveje, der har haft retningen nord-syd. Ældst er de gamle Kongeveje, som primært havde til formål at bringe den rejsende hurtigst og nemmest fra et sted til et andet, og det samme havde jernbanen. Først med Nordbanen som ligger i det åbne land, og siden Kystbanen som her ligger inde i Egebæksvang Skov. Denne fremstilling er selvfølgelig stærkt forenklet. Min pointe er, at jeg også vil se på øst-vest transporten.


Mine egne erfaringer med moderne transportveje med tunneller og store tilkørselsramper giver for mig ingen plads til naturmangfoldighed og kulturspor i landskabet.

Henrik Lieberkind


I middelalderen var det ikke nord-syd, men øst-vest der var interessant. Langs med kysten var der næsten mennesketomt, bl.a. fordi kysten var ustabil, fiskeriet foregik fra små både og sikkerheden var ikke i højsædet. Vi har en samfundsstruktur som er øst-vest orienteret. I vores område var Tikøb ”hovedstaden”, og trafik mellem borger og øvrighed var øst-vest. Det vil sige, at kirke, sognerådsformand (og politimester), skole, alderdomshjem med mere, var lokaliseret i Tikøb.

Vender vi tilbage til Rørtangkilen, så findes der spor efter denne øst-vest trafik. Den umiddelbare markvej som løber fra Agnetevej til Kongevejen er en del af dette trafiksystem.

Vejen kommer helt nede fra Strandvejen og har dermed kontakt til fiskelejerne langs kysten. Krydser Kystbanen med en nu nedlagt vejbom og kommer forbi Flynderupgård, som oprindelig var en landsby. Krydser Agnetevej og lige derefter Nordbanen med et nu nedlagt bomhus med dobbelt bom over banen der i slutningen af 1800-tallet var en vigtig overgang. Ved Kongevejen fortsætter grusvejen forbi skovfogedstedet Nyruphus, hvorfra den i dag går videre som skovvej og ender i Tikøb. Denne forenklede beskrivelse af transportvejen fra øst mod vest er selvfølgelig ikke den eneste i den gamle Tikøb Kommune, men den er en af de få, hvor man stadig kan se transportvejen og nemt kan følge den til fods eller på cykel.

Mine egne erfaringer med moderne transportveje med tunneller og store tilkørselsramper giver for mig ingen plads til naturmangfoldighed og kulturspor i landskabet. Derfor vil en fast HH-forbindelse - som jeg har set den i Helsingør Dagblad og internettet - langt hen ad vejen gøre området historieløst og naturen forarmet til ”græsplæneindustri". Mangfoldigheds krav til bevægelighed blandt dyr og planter formindskes til et minimum.

Om Henrik Lieberkind

Henrik Lieberkind, 1946, blev uddannet folkeskolelærer i 1979 med biologi og geografi som linjefag. Det med naturen har fyldt så meget, at han fra 1991-2016 var leder af Naturcentret Nyruphus.

Annonce
Helsingør For abonnenter

Trods protester: Kommunen anlægger dyr superbane til fodboldlandsholdet

Nordsjælland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Tirsdagens coronatal: 155 nye smittede - 15 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

Fire firmabiler skåret op: - Det er hamrende frustrerende

Helsingør For abonnenter

Celine spærres inde på sin konfirmationsdag: - Vi havde ikke fået noget at vide

Nordsjælland

Seks uønskede besøg hver dag i Nordsjælland:  Sådan kan du snyde tyven i ferien

Kultur

Nærheden er lige til at spise: Annette og Erik fra Villa Brinkly satser på bæredygtig hoteldrift og vilde råvarer

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Debat

Debat: Det kunne være endt rigtig galt - jeg er dybt taknemmelig for hjælpen, jeg fik

Nordsjælland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Debat

Bergs Bureau: De mystiske bølger på det blikstille sund

Kultur

Barchef lovede gratis omgang for hvert mål: Måtte forære over 1000 fadøl til euforiske fans

Debat

Klumme: Opfordring: Det er tid til at selvvaccinere os mod frygt - og lidt om gylle

Debat For abonnenter

Det lykkelige babyboom kræver handling fra regeringen

Kultur

Fodboldfesten fortsætter på Marienlyst: - En kæmpe fornøjelse at have landsholdet som gæster

Annonce