Annonce
Holdet

Ugens kommentarer fra Holdet: Ved du allerede nu, hvem du vil stemme på til kommunalvalget i november 2021?

Denne uge har vi bedt medlemmerne af Holdet svare på, om de mon allerede nu har afgjort, hvem de vil stemme på til kommunalvalget om et år. Læs alle deres svar her.

Mandag er der præcis et år, til vi i efteråret 2021 står klar i stemmeboksene til kommunalvalget 2021. Men er kommunalvalget mon allerede afgjort nu?

Vil du også have indflydelse på lokalsamfundet? Kom med på Holdet

  • Holdet er Helsingør Dagblads netværk af lokale, som har lyst til at få indflydelse ved at blande sig i lokaldebatten.
  • Tilmeld dig på www.helsingordagblad.dk/holdet

Det har vi undersøgt ved at spørge Holdet, Helsingør Dagblads netværk af lokale med holdninger. Læs alle deres kommentarer her:

Ved du allerede nu, hvem du vil stemme på til kommunalvalget i november 2021?

Annonce

Ja, det bliver samme kandidat som i 2017:

Ellen Skibsted, 1939, pensionist, Helsingør:

Stemmer ikke på partier, der bruger pengene på fodbold, cykelløb og events. De må selv betale for deres hobby.

Freddy Peter Jensen, 1950, Pensionist, Espergærde:

Kandidaten skal performe med de vigtigste områder i Helsingør Kommune. For eksempel sundhed, ældrepleje, plejehjem, integration at få folk i arbejde og selvfølgelig at skatten er for høj. Ligeledes nedsættelse af ejendomsskatten.

Henrik Malmgreen, 1956, Journalist og redaktør, Helsingør:

Det bliver helt afgjort samme kandidat som i 2017. Nemlig mig selv - men et andet parti. I 2017 var jeg spidskandidat for Nye Borgerlige, mens jeg netop har offentliggjort, at jeg i 2021 opstiller for De Konservative.

Jan Ibenhard, 1944, Sømand, Espergærde:

Der bliver som sædvanlig ikke nogen forskel på hvem der vinder. Socialdemokraterne eller de Konservative. Resultatet er det samme, politikken er stort set det samme, og vi vil stadig se store og dyre projekter, der er vil være stor utilfredshed med og Helsingør vil stadig være en af de dyreste og dårligste drevne, når vi sammenligner med andre kommuner. Det eneste vi indtil videre stadig har, er vores dejlige natur og glorværdig historie, som ikke er helt ødelagt endnu.

Jens Kirkegaard, 1939, Arkitekt MAA, Espergærde:

Valgets tema bliver kommunens ringe evne til at udvikle en original ældrepolitik. der berører de over 20.000 ældre i Helsingør. Hvad kan vi sammen udvikle i de sidste 10-12 år, før døden på plejehjemmene? Værdighed i alderdommen handler ikke kun om plejehjemmene. men om et aktiv ældreliv, lokalt.

Jytte Kæraa, 1941, Konsulent, Helsingør:

For mig er det personens troværdighed, der afgør mit kryds - ikke partifarven. Det skal være en person, som arbejder konstruktivt for de svage i samfundet - skaber glæde, aktiviteter og liv.

Jørgen Busch, 1958, Formand, Stad & Egn, Helsingør:

Ja, jeg vakler ikke. Min stemme falder på en lokalpolitiker, som har kendskab til kommunen, vil noget og har en vision, hvor velfærden står først sammen med åbenhed, ærlighed, inddragelse af brugerperspektiver, kvalificering af beslutninger og afspejling i resultater med borgeren i centrum. Står for en værdig ældrepolitik, en bedre sundhedsprofil og sundhedspolitik, en styrket og værdig politik for mennesker med behov for særlig social indsats og en styrket og innovativ børne- og ungepolitik.

Kjeld Leth, 1943, Selvstændig virksomhed/pensionist, Hellebæk:

Benedikte har et godt tag i den politiske styring og navigerer acceptabelt mellem partierne. Jeg havde gerne set, at udligningen var faldet mere retfærdigt ud.

Klavs Wulff, 1945, Forfatter, skribent, Helsingør:

Mit parti ligger i midten af det lokale spektrum og meget vil afhænge af hvordan de balancerer sig i de kommende måneder mellem den rene røde og den blå blok og hvilken holdning, de tager til den nuværende borgmester, genvalg eller ej.

Knud Mogensen, 1962, Selvstændig, Tikøb:

Jeg står fast i forhold til min stemme i 2017. Det er vigtigt for mig, at jeg værdimæssigt kan se mig selv i den politik, partiet står for. Jeg håber også, vi kan få et mere differenceret byråd næste gang. Jeg synes ikke det er godt med de to store blokke: A og C. Uanset hvem du vil stemme på, så lad os få flere repræsentanter i byrådet fra de mindre partier. Det vil være godt for demokratiet.

Marie Klintorp, 1958, Formand Hjerneskadeforeningen i Helsingør og DH Helsingør, Helsingør:

Min stemme går til Claus Christoffersen og Socialdemokraterne. De har et menneskesyn, som ligger tæt på mit, og desuden kender jeg Claus som en sympatisk og meget kompetent politiker.

Morten Marinus, 1977, Forhenværende folketingsmedlem samt 1. viceborgmester Jammerbugt Kommune, Snekkersten:

Jeg stemmer naturligvis igen på min hustru, Freja Södergran, Dansk Folkeparti, til kommunalvalget.

Niels Bekkevold, 1948, Pensioneret organist - tidligere Hørsholm kommunalbestyrelse og politisk aktiv i Helsingør, Snekkersten:

Jeg vil stemme på en kandidat, der forsøger at lave afbalanceret politik for helheden. Som undgår særinteresser. Selvom det er svært.

Niels P. C. Knudsen, 1964, Sikkerhedschef, Snekkersten:

Jeg synes, den nuværende politiske ledelse gør det rigtig godt - hvilket også afspejler sig i den ro, der er i Helsingørs lokalpolitik.

Otto Rühl, 1951, Lektor, cand.mag., Snekkersten:

Jeg vil foreslå, at byrådet sendes på studietur til USA. Og nej, det er ikke byrådet, der skal lære noget - men det er byrådet, der skal lære amerikanske politikere samarbejdets kunst - se bare vedtagelsen af budget 2021 - næsten enstemmigt. Så ja - det bliver samme kandidat til kommunalvalget i 2021 - hun leder jo fint samarbejdet, så alle føler sig repræsenteret.

Per E. Thomsen, 1963, Brandmand, Helsingør:

Når man selv stiller op, vil det nok virke mærkeligt, hvis man ikke stemmer på sig selv.

Peter Rønnest Andersen, 1967, Finansdirektør, Helsingør:

Der er sket rigtigt meget godt i Helsingør gennem de seneste år, og jeg vil også næste gang stemme på Benedikte Kiær og Det Konservative Folkeparti.

Rune Oliver Christensen, 1996, Social- og sundhedshjælper, Hornbæk:

Ja, det X burde være ret så sikkert.

Viggo K. Pedersen, 1940, Skipper, Helsingør:

Betaling af 50 millioner kommune-kroner til kystsikring af private værdier, slog hovedet på sømmet.

.

Ja, det bliver samme parti som i 2017:

Bendt Bendtsen, 1941, Pensionist, Helsingør:

Det er meget afgørende for mit valg, at man ikke ”sidder” i Byrådet for eksempel, men tager arbejdet seriøst. Hvis et medlem svigter, snyder på vægten, er illoyal - så skifter jeg hest. Sådan er det.

Camilla Novaa, 1982, Privat børnepasser, Helsingør:

Jeg flytter ikke min stemme, jeg ligger fast på Nye Borgerlige. De har den bedste udlændingepolitik, og står ved deres holdninger og kalder en spade for en spade.

Erik H. Pedersen, 1946, Konsulent, Snekkersten:

Jeg fornemmer, at partiet nu har lyttet til Ældre Sagens krav om en mere værdig ældrepleje. De seneste 10 års konstante besparelser på området, har i hvert fald ikke været værdigt for politikerne. For at stemme på partiet, skal jeg se nogle helt konkrete tiltag.

Erik Stubtoft, 1935, Pensionist, Helsingør:

Socialdemokratiet - fordi det er nødvendigt med et stærkt fokus på ældre borgeres værdighed og muligheder. Vi har hørt om for mange tilfælde af ældre, hvor værdigheden og livskvaliteten ikke er optimal. Når der for eksempel bliver sagt til en ældre borger, ”at for fremtiden skal din tid til hjælp til badning skæres ned med syv minutter”, så er vi ud over grænsen for ældres værdighed og livskvalitet. Derfor Socialdemokratiet.

Hans Kjærgaard, 1948, Pensionist, Nygård:

Helsingør kommune trænger gevaldigt til et magtskifte - væk fra alliancen imellem de konservative og socialdemokratiet, og ind med venstrefløjen.

Jan Algreen-Ussing, 1944, Pensionist, Helsingør:

Der er intet, der kan få mig til at stemme anderledes. Det spændende ved kommunalvalget 2021 bliver, hvorvidt landspolitikken (læs regeringens succes eller eventuel mangel på samme) får en betydning for, hvem der får retten til at bære borgmesterkæden den næste periode. Begge kandidater er ret dygtige udi kommunikationens svære kunst.

Jesper Haase, 1946, Investor, Helsingør:

Vil klart stemme konservativt, fordi vores Borgmester forstår at formidle et bredt samarbejde, der gavner en kommune som Helsingør.

Jørgen Manniche, 1940, Fhv. efterskolelærer, Helsingør:

Som regel er der flere gode kandidater i partierne, og så vil jeg svigte demokratiet, hvis jeg bare binder min stemme på een allerede et år før valget. Mange står også og vakler mellem 2, muligvis 3 partier. Det gør jeg ikke, selv om jeg ikke er 100 % enig med mit parti og gerne vil, at der tit er lidt mere tid til at drøfte udviklingen, før vi beslutter os. I folketinget skal sager gennem 3 behandlinger, det burde det også inde i partierne og ude sammen med dem, der især påvirkes.

Manfred Dietrich, 1942, Formand for Ældre Sagen Helsingør, Helsingør:

Kanditat vælges efter at have fået en præsentation af de forskelliges mærkesager.

Maria Mbalyowere, 1988, Sygeplejerske, Helsingør:

Jeg har altid stemt på Kristendemokraterne, da de har de samme grundlæggende værdier som mig. Derudover mener jeg, at det er vigtigt at fastholde en mangfoldighed i politik både lokalt og nationalt, således flest mulige holdninger bliver repræsenteret. Politisk polarisering hvor det er de samme fire partier, der kæmper om magten og samme snævre meninger, er for ingen ønskværdigt.

Max Tranebæk, 1954, Vvs-installatør, Helsingør:

Jeg har brug for at vide hvad de forskellige kandidater har for en holdning, især på miljø og indvandring. Særligt vil jeg gerne vide noget om deres holdning til rent vand i Øresund. Noget der er negativt, er når kandidaterne ikke vil frem med deres holdninger.

Mette Dalby, 1963, Jobkonsulent, Espergærde:

Jeg synes, at vores borgmester har gjort det godt i den forløbne periode, og derfor får hun min stemme.

Nicholas Just, 1970, Soldat, Kvistgård:

Systemtænkning, bureaukrati og dårlig ledelse har taget styringen mange steder i vores offentlige institutioner og i forvaltningen. Dette har de store gamle systempartier svært ved at ændre, da de er blevet en integreret del af systemet. Vi har brug for fornyelse og reformvenlige kræfter i byrådet, som reelt vil sætte de offentlige institutioner og ansatte fri. Tillid, ansvar, ordentlighed og professionel ledelse skal sættes i højsædet overalt i kommunen og forvaltningen.

Ole Bergmann, 1944, Pensionist, taxichauffør, besøgsinterviewer m.m., Helsingør:

Jeg håber, at mange vil flytte deres stemme fra Enhedslisten og helst til SF. De røde stemmer skal arbejde, og ikke bare sidde med korslagte arme.

Ole Holde, 1946, Jazzmanager, Snekkersten:

Jeg stemmer på Venstre, både kommunalt og til folketinget. Jeg støtter op om den personlige frihed.

.

Ja, og det bliver en anden kandidat, men samme parti, end i 2017:

Hedvig Vestergaard, 1949, Seniorforsker Emerita, Helsingør:

Jeg stemmer altid personligt på en kvinde.

Peter Lyngse, 1952, Konsulent, Helsingør:

Jeg har flyttet kommune siden sidste valg.

Ulrik Velser, 1969, Salgschef, Ålsgårde:

Jeg flytter min stemme til fordel for en politiker, der arbejder for lokalområdet. I mit tilfælde er det Ålsgårde. Det er så vigtigt, at dem der bliver valgt, respekterer og arbejder målrettet for det område, de er opstillet i.

.

Ja, og det bliver en anden kandidat fra et andet parti, end i 2017:

Ausbjørn Simonsen, 1951, Pensionist, forhenværende skibselektronikfirmaejer, Helsingør:

Jeg kan ikke mere se forskel på de konservatives og socialdemokraternes politik. De er snart et og samme parti, og jeg finder det direkte ulækkert.

Betina Grønbæk, 1973, Tandlæge, Helsingør:

Ikke umiddelbart, da jeg stemmer personligt på en politiker, jeg har tillid til.

Claus Vejlø, 1941, Pensionist, Helsingør:

Jo tættere vi kommer valget, jo mere lover politikerne, så det er, hvad de forskellige politikere har sagt i de forløbne fire år, der tæller i mit valg. Og det bliver en anden politiker og et andet parti.

Ingrid Lendrop Malmstrøm, 1954, Folkepensionist, Helsingør:

Jeg stemmer på mit parti Venstre.

Kjeld Damgaard, 1953, Lokalhistoriker, Mørdrup:

Der mangler i høj grad en troværdig opposition i Helsingør Byråd - så derfor skifter jeg parti og kandidat.

Robin Corneliussen, 1953, Speditionschef, Helsingør:

På grund af at demografien ret hurtigt i dag hælder mod et borgerligt bystyre med de udbygningsplaner, der allerede er vedtaget mest for de rige, vil det være svært, ja næsten utænkeligt, med socialistisk bystyre. Rent planlægningsmæssigt er der vedtaget projekter langt ud i fremtiden. Det er i dag svært at danne sig et overblik som menigmand/borger, når budgetter og fremtidige projekter afstemmes i pakker, så selv fagfolk taber tråden. Derfor kan man godt sige, at valget er afgjort.

.

Ja, og det bliver et andet parti, end i 2017:

Claus Ejlersen, 1946, Konsulent, Helsingør:

Det skæve forhold mellem K og V i kommunalbestyrelsen skyldes utvivlsomt Tærsbøl effekten, og at nogen stadig kan huske Johannes Hect. De er nu begge ved at være fortid. Derfor bør de liberale stemmer i Helsingør stemme på Venstre, så vi kan få stoppet K og S nuværende "generøse" forbrug af skatteborgernes penge, blandt andet til film, biskob og havnerapporter.

Jan Hansen, 1950, Pensionist, Helsingør:

Pas på de politikere, der med deres ”festtaler” lover guld og grønne skove, og går mere op i at blive valgt eller genvalgt. Problemet med mange lokalpolitikere er, at de er til fals for egne ambitioner, frem for deres parti. Selvfølgelig skal politikerne have visioner, men de skal være afstemt med virkeligheden. Til politikerne: Lov nu ikke mere, så folk forventninger er urealistiske høje til jer, det er utroligt vigtigt, at man afstemmer folks forventninger.

Mads Friis Sørensen, 1968, Senior Projektleder/Iværksætter, Espergærde:

Der er et stort behov for fornyelse i byrådet, og der er behov for en bredere sammensætning af partier, hvor byrådet ikke domineres af konservative og socialdemokrater. Vi har alt for længe oplevet en politisk elite, der er blinde for borgernes meninger, og som tromler modstand eller kvæler den med tavshed. Den politiske dialog eksisterer ikke længere.

Merete Gotthardt, 1956, Tidl. bibliotekar, Helsingør:

Ved næste kommunalvalg vil jeg ikke stemme på et parti, som i 2019 var med til en bibliotekslukning. Partiet, som jeg ellers har stemt på i mange år, var med til at lukke Biblioteket Abildvænget, for at spare et mindre beløb, i forhold til kommunens samlede budget.

Robert Christiansen, 1964, Førtidspensionist, Helsingør:

Intet er sikkert før afstemningen er afsluttet. Jeg stiller også op lige som sidste gang, under Bella Listen.

.

Nej, det har jeg endnu ikke besluttet:

Allan Bansholm Nilsson, 1941, Pensionist, Espergærde:

Det af de to store partier, der vil begrænse unødige udgifter, som ikke er kommunale kerneområder, men behøver tilskud, der får min stemme. Det gælder for eksempel; koncerter, Ironman, FCH fodbold, der koster os penge, som forringer velfærden. Vi skal ikke have Danmarks næst dyreste kulturbudget i 4 år mere.

Anita Hougaard, 1968, Kvalitetsansvalig, Hornbæk:

Jeg boede ikke i Helsingør kommune i 2017, så derfor er spørgsmålet ikke relevant for mig.

Anne Herløw, 1963, Lærer, Helsingør:

Jeg har endnu ikke bestemt hvem jeg stemmer på, da jeg ikke har sat mig ind i om samme kandidater stadig er i spil. Men hvis personen er, vil min stemme nok gå til den samme igen.

Bertel Johansen, 1948, Maskinmester, Helsingør:

Grund- og ejendomsskatterne. De er alt for høje. Og indkomstskatten ligeledes. Især kulturbudgettet er løbet løbsk. Landets dyreste pr. borger.

Chris Povlsen, 1949, "Parcellist" og dataarkæolog, Kvistgård:

Det er for tidligt at lægge sig fast på noget bestemt. Der kan ske meget på 1 år.

Flemming Ohm, 1949, Seniorrådgiver, Helsingør:

Jeg vil i det næste års tid følge de enkelte politikeres holdning og selvfølgelig også kigge tilbage på, hvordan de har forholdt sig til de forskellige sager, der er kommet op.

Gert Georg Andersen, 1936, Pensioneret kvalitetskonsulent, Espergærde:

Jeg synes, det er for tidligt, at tage stilling til nu. Der kan jo ske rigtig mange ting, som kan være med til at ændre min indstilling. En ting som jeg godt kunne tænke mig, at politikerne kunne ændre på er, at de holder sig fuldstændigt ude af de områder, hvor de absolut ikke har noget begreb om, hvordan det skal håndteres, eksempelvis museumsområdet, og i stedet indsætter nogle personer, som har en uddannelse på området.

Henrik Hansen, 1959, Leder af Galleriet i Murergade og højskolelærer, Helsingør:

Jeg vil stemme på et modigt parti, en modig politiker, som ikke er så forskrækket og tør indse, at SKAT ikke er en hellig ko. En som fornyer sig lidt, og ikke bare sætter automatpiloten til og siger ”Vi har ikke råd”. Én som tør sige ”Vi har råd nok. Det er bare et valg, vi skal foretage. En beslutning som skal tages”.

Henrik Møller, 1968, Selvstændig, Helsingør:

Min stemme går til en person, der brænder for at gøre en forskel i lokalområdet. En politiker der en veltalende, engageret og som besidder kompetencer til at sikre et bredt samarbejde på tværs af partier. Helsingør kommune skal være en god kommune for både erhvervslivet og for den almindelige borger.

Janne Fjeldborg Krogh, 1945, Journalist, Snekkersten:

Nu er de fleste udstyret med en korttidshukommelse. Så hvis det nuværende byråd vil genvælges, vil det være en rigtig god idé at tage sig gevaldig sammen og vise, at de lytter til borgerne i det år, der er tilbage. Jeg personligt vil stemme på det parti, der vil gå til valg på, at Helsingør ansætter en stadsarkitekt. Så jeg er fløjtende ligeglad med partifarve.

Jens Fage-Pedersen, 1952, Pensionist, Helsingør:

Umiddelbart ville jeg stemme på Socialdemokratiet, men jeg synes, at der har været flere tilfælde, hvor enkelte socialdemokrater har stemt anderledes end partiets udmeldinger og derved været afgørende for en anden beslutning end partiets. Det virker utroværdigt og gør mig usikker på hvad der er partiets politiske linje.

Jette Lützhøft, 1946, Pensionist, medlem af Seniorrådet og bestyrelsesmedlem i Senior Erhverv Nordsjælland, Helsingør:

Det er alt for tidligt at afgøre - der kan ske meget endnu, der kan få indflydelse på valgets resultat.

Jørgen Bodilsen, 1947, Forfatter, Helsingør:

Godt spørgsmål. Jeg gør mig mine overvejelser, da jeg ikke mener mit parti har levet op til hvad vælgerne kunne forvente især på klima- og miljøområdet. For mig at se mangler der en markant grøn/socialistisk politik. Så hvad min rolle i det næste kommunalvalg bliver, har givet mange overvejelser.

Jørgen Gross-Petersen, 1943, Ingeniør, men nu pensionist, Hellebæk:

Som tilflytter er det lidt svært at svare.

Jørn Juul Hess, 1956, Cand. Polit. og finanslovsredaktør, Helsingør:

Forud for valget følger jeg lige op på hvad der blev lovet forud for sidste valg og hvad status er. Så kan det blive samme parti/kandidat eller en anden.

Karin Claudia Steinberg, 1950, Intet, Espergærde:

Jeg gør mig mange overvejelser vedrørende det kommende kommunalvalg. Vi har brug for stærke lokalpolitikere, der er aktive mellem valgene og mellem byrådsmøderne. Være synlige i debatter og i den lokale presse. Jeg synes mit parti burde have været meget skarpere på hele miljøområdet, som jo er en af vores mærkesager.

Kili Linde, 1947, Pensionist, Helsingør:

For at være helt ærlig, giver byrødderne sig sjældent til kende for borgerne i bybilledet. Faktisk kan jeg ikke sætte ansigt på andre end borgmesteren, der har indslag i Dagbladet, og som jeg har hilst på i mødesammenhæng. Mellem valgene ser og hører man jo ikke meget til / om de enkelte i byrådet. De burde profilere sig mere i det daglige og holde kontakt til borgerne via diverse begivenheder i byen. Eller de kunne skrive om deres holdninger til diverse områder, der er til debat og drøftes af borgerne.

Kirsten Dalsgaard Levin, 1964, Administrativ sagsbehandler, Helsingør:

Jeg har selv stillet op siden 2009, men det sker ikke denne gang.

Jeg har nogle gode idéer om, hvem jeg i hvert fald ikke stemmer på, men der er også flere, der kandiderer på den gode side af min velvilje. Faktisk er jeg selv lidt spændt på, hvem det bliver.

Lars Andreassen, 1956, Lærer, Helsingør:

Jeg giver min stemme til det parti, der ikke lover skattelettelser, men derimod vil tage ansvar for, at der stadig er velfærd til samfundets svageste og mest udfordrede borgere. Vi har råd til at undgå, at spare på børn, unge og gamle, der uundgåeligt bliver taberne i ønsket om lavere skat. Og det er de rige, der ønsker skattelettelser. Ikke de svage borgere. Det parti, der har mod og vil tage ansvar for at sikre velfærden, i stedet for at love mere til dem, der i forvejen har nok, får min stemme.

Nanna Christensen, 1964, Medejer af Tibberup Høkeren, Sct. Anna Gade, Helsingør:

Der kan ske meget før næste kommunalvalg og med de ad hoc beslutninger, der hele tiden bliver taget i kommunalbestyrelsen, så er der jo god plads til forbedringer - så jeg venter og ser.

Nicolai Vædele, 1971, Formand for Maritimt Værksted Hal 16, Helsingør:

Kommunalvalget - det vigtigste valg for enhver borger i Helsingør. Det er her, du kan sætte dit præg på alle de beslutninger, der vedrører dit liv fra vugge til grav: børnepasning, skole, erhvervsudvikling, infrastruktur, lokalpaner og ældrepeje. Derfor; gå til din lokale kandidat og spørg, hvordan hun eller han vil gøre Helsingør til et bedre sted for dig.

Nikolaj Vincent Olsen, 1976, Selvstændig bogholder, Snekkersten:

Stemmen går til det parti, som bedst tager initiativ til grønne tiltag. Indtil videre er det en meget kort liste. De fleste partier har ikke i praksis taget stilling til grøn omstilling, og dem som rent faktisk rykkede for eksempel på el-busser, har ikke rigtigt haft andre skud i bøssen. De fleste står rent faktisk i stampe og kan ikke rigtigt finde ud af det, men tror at det er noget med investeringer nogle år ude i fremtiden, og ikke er noget, de selv skal gøre noget ved nu og her.

Ole Schmidt, 1942, Pensioneret forsikringsdirektør, Espergærde:

Den politiker, som vil sørge for, at vor kommune ikke fortsat roder sig ind i bygge-tvister, hvor kommunen bliver dømt som værende erstatningspligtig, den politiker vil jeg stemme på. Alt for mange gange har kommunen været tvunget til at betale erstatninger, som kunne være undgået ved grundigt juridisk og omhyggeligt forarbejde. Men findes en sådan politiker?

Pia Agerskov, 1965, Jobcoach og træningsinstruktør, Helsingør:

Som tiden er lige nu, er det superinteressant, at I tager netop dette spørgsmål op. Det fortæller noget om hvad HD vælger at prioritere som vigtigt. Ærlig talt, vi befinder os i en tid med så mange ubekendte og vi kan forudse store økonomiske konsekvenser. Og så stiller I dette spørgsmål. De kommunale politikere vil sikkert gerne love hele pladen fuld, men da vi aldrig har stået i sådan en situation, som vi gør nu, bør det kommende kommunalvalg udskydes til 2022.

Rikke Pettersson, 1967, Selvstændig regnskabskonsulent, Tikøb:

Et af de partier forstår, at vi meget hellere vil have velfærd, end skattelettelser.

Sascha Hirtsgaard, 1975, Selvstændig frisør i Helsingør centrum, Helsingør:

Synes det er svært at svare på. Kommer an på hvordan vi kommer igennem denne corona krise, og hvad lokalpolitikerne gør for at hjælpe Helsingør Handel og område, med at skaffe kunder, lempe på svære regler, bidrage til tiltag i 2021 til at tiltrække kunder til. Og om de er villige til at støtte økonomisk. Helsingør handel har brug for penge, til at udvikle byen.

Sofie Schwartz, 1989, Influencer, Ålsgårde:

Jeg synes i høj grad det skal gøres mere attraktivt rent økonomisk at passe sine børn hjemme, inden de starter i skole. Så flere børnefamilier søger til kommunen og institutionerne bliver mindre belagt, så de forældre, der ønsker at benytte pasning, får bedre forhold for deres barn, og hjemmepasserne får alle ender til at nå hinanden.

Steen Ravnborg, 1957, Selvstændig Maritime Konsulent, Helsingør:

Afventer hvilke partier og kandidater, der opstiller.

Sten Mørch Christiansen, 1950, Pensioneret tømrer, Helsingør:

Har på nuværende tidlige tidspunkt ikke besluttet mig for, hvilken kandidat, der skal have mit kryds. Dels ved vi ikke hvilke partier og kandidater, der stiller op. Vi ved heller ikke hvilken politik, de vil føre, de kommende 4 år. En ting ligger dog fast, det bliver en kandidat fra et parti, der ligger til venstre for midten, der får min stemme. Vi trænger i den grad til et systemskifte i kommunen. Det nuværende system er i den grad trætte og samler på alt for mange tabersager.

Søs Hougaard, 1967, Lærer/fysioterapeut/gymnastiktræner, Helsingør:

Jeg stemmer på en kandidat, der har forstået at gymnastikken har utrolig dårlige vilkår i kommunen, og at det er på tide, at gøre noget ved deres faciliteter. Vi har to store foreninger, der kæmper om den samme hal og slæber tonsvis af redskaber rundt.

Yael Schade, 1980, Brugerrepræsentant i Region Hovedstadens Psykiatri, Helsingør:

Kommunalvalg er ikke det, jeg sætter mig mest ind i. Jeg interesserer mig mere for landspolitik og den større retning, vi skal gå. Pudsigt nok, for kommunalpolitik berører mig jo mere som enkeltindivid. Så jeg er meget påvirkelig, og kan svinge mange forskellige veje. Retorik og de overordnede værdipolitiske meninger er dog vigtigt for mig, og så er det selvfølgelig altid nemmere at stemme på en "man kender".

Annonce

Mest læste

Helsingør

Tag kandidattesten her

Erhverv For abonnenter

Slagter Baagø fylder 100 år: - Jeg skal sgu nok dø med støvlerne på og kniven i hånden

Nordsjælland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Fredagens coronatal: Yderligere 1270 er testet positive for corona

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Dollar-milliardær har kastet sine penge og kærlighed på gammelt Helsingør-skib: Funchal får en ny chance

Navne For abonnenter

Børnene var Asgers drivkraft: - Jeg møder jævnligt folk, der fortæller mig, at min far var den mest fantastiske lærer

Helsingør

Der var mord, grin og masser af musik i "Strien"

Navne For abonnenter

Asger var altid hjælpsom og fuld af gode ideer

Nordsjælland

Kom gratis til debat om Helsingørs store kulturforbrug

Erhverv For abonnenter

Thomas smed karrieren i skraldespanden og kastede sig ud som eventyrer: Siden har han ikke set sig tilbage

Helsingør

Sådan kan Helsingørs mangel på pædagoger afhjælpes: De ældre må arbejde længere

Nordsjælland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Helsingør

Sarah tog sit livs valg midt i personlig krise: - Min søn begyndte at skrige helt uhæmmet

KANDIDATTEST

Ved du hvem, du vil stemme på? Tag kandidattesten her

Helsingør

Pegede på ansat: Dreng viftede med pistollignende genstand på burgerbar

Sport For abonnenter

Fra favorit til konstant underdog: - Nu bliver vi straffet benhårdt hver gang

Helsingør

Mens corona-smitten stiger: Mange flere af os skal behandles for senfølger

Annonce