Annonce
Helsingør

Vi skal ikke have HH-forbindelse for enhver pris

En jernbanetunnel mellem de to byer og en tunnel til bilerne, der skal til motorvejen ved Mørdrup, ligger i HH-projektet i dag.

DEBAT: I Venstre går vi ind for en god infrastruktur nationalt set. Lokalt set ligeså – men ikke for enhver pris, hvis I spørger mig. Den dugfriske rapport om Helsingør-Helsingborg-forbindelsen, bestilt af den danske og svenske stat, lover ikke ubetinget noget godt for Helsingør ommune. Der er simpelthen for mange ubekendte til, at jeg som Venstre-kvinde og borger i kommunen kan juble. Snarere tværtimod. Jeg fejler simpelthen at se fordelene for Helsingør Kommune. Der er masser af fordele, hvis man har de svenske briller på,men langt færre, hvis man har de helsingoranske briller på.

Der skal eksproprieres en del arealer i det centrale Helsingør til byggepladser.

Helsingør-motorvejen bliver endnu mere belastet, end den allerede er. Her vil primært være tale om mere erhvervskørsel i form af flere lastbiler og mere fritidstrafik, som nok vil være ferierende tyskere på vej op til Sverige. Vi får dog lastbilerne væk fra Kongevejen, men til gengæld øges antallet af lastbiler massivt på vejene inden tunnelen.

Biltunnellen foreslås enten som en boret tunnel eller en sænketunnel. Den sidste vil være den billigste, men den har lidt flere tekniske udfordringer og en masse flere naturmæssige konsekvenser. Som jeg forstår det, vil store områder heriblandt noget af Egebæksvang Skov og fredede kiler skulle skrælles af for at sænke tunnelen ned.


Jeg kan kun frygte, det bliver endnu værre


Togbanen kan ikke tage gods-, men kun passagervogne. Kystbanen skal kobles op på det svenske net i begge ender. Alle ved, at opkoblingen til Malmø har betydet store togforsinkelser. Jeg kan kun frygte, det bliver endnu værre, når også Helsingborg-siden skal på.

I rapporten nævnes fordelene blandt andet at være kortere afstand til uddannelser. Tja, jo, måske, men unge studerende ønsker vel fortsat at bo i studiebyerne som København og Lund. Ikke her.

Der nævnes, at turismen vil blomstre i Helsingør, men hvorfor skulle den det ved, at man kan komme hurtigere til Sverige og omvendt? I alt forventes der 16-25 minutter mindre transporttid afhængig af, om det er i bil eller tog for den nette sum af over 40 milliarder danske kroner.

Jeg må bare sige, at hvis det stod til mig, så er det en “ommer”. Jeg har været positiv overfor en HH-forbindelse, men ikke efter at have modtaget rapporten. Jeg er jo trods alt valgt ind i Byrådet for at varetage Helsingørs interesser. Skal jeg gå ind for en HH-forbindelse, skal fordelene være langt større for Helsingør og ikke kun være luftige og forbeholdt den svenske side.

+

De otte partier i Helsingør Byråd får på skift mulighed for at skrive et længere indlæg i HD Debat om et politisk emne, som ifølge ugens parti er særligt vigtigt lige nu. I dag er det Mette Lene Jensen fra Venstre, der skriver.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Klumme: Hvad har vi lært af corona?

Annonce